Masterclass i Coaching

Deltag i den årlige Masterclass i coaching, hvor vi tager forskellige teoretiske temaer op, udfolder dem og afprøver dem sammen i praksis.

Masterclass i Coaching

SELV-FORNEMMELSENS FIRE LAG I COACHING-PRAKSIS

Om at arbejde med livshistorier og følelsesmæssig tilknytning

I denne masterclass giver vi dig muligheden for at blive opdateret på dit felt i en travl hverdag. I en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser, vil vi bl.a. arbejde i spændingsfeltet mellem den meta-kognitive psykologi (primært Nicole Rosenberg) og tilknytningsteorien (specielt adult assesment interview).

Her udforskes eksempelvis coachees fortællerstil ud fra følgende parametre: A) den måde, hvorpå livshistorien fortælles; B) hvor meget der fortælles; C) hvilken sammenhæng der er i fortællingen; D) hvor frit og med hvilke følelsesmæssige nuancer der fortælles. Denne iagttagelsestræning og dertilhørende interventionsreaktion vil blive koblet med forskellige tilknytningsmønstre (fra autonom, sikker tilknytning til utryg og undvigende), og placeres ift. fire menneskelige grundfølelser; glæde, vrede, sorg og angst med henblik på at kvalificere egen resonans, udforske selvfornemmelsens fire lag (jvf. Daniel Stern) samt at opnå øget indsigt i eget tilknytningsmønster.

Ligeledes kvalificerer vi indsigter, teknikker og greb fra den udvidede kognitive model fra Rosenberg et al. Aktuelt dykkes der ned i livshistoriske forhold, der konkret handler om arbejdet med at hjælpe en fokusperson med ikke at undertrykke erindringer, men at øve sig i at lade dem være tilstede, og give dem plads for derefter at kunne afvikle dem. Ligeledes arbejdes der med kerneantagelsernes plads og måder at forstærke hinanden i modi i det menneskelige sind - for efterfølgende at lære at afvikle dem. Sidst vil vi arbejde med metakognition, og her komme tættere på arbejdet med at understøtte og forstærke en fokuspersons evne til at tænke over sin egen tænkning.

Denne masterclass henvender sig til dem, der arbejder med gruppe-supervision, teamcoaching samt individuelle forløb, og giver mening ift. en ledelsemæssig og organisatorisk kontekst, for selvstændige coaches, terapeuter samt behandlere indenfor den dialogiske branche.

Efter at have deltaget i denne master class, vil du opleve at have fået:

 • Yderligere supplement til din coachende/terapeutiske praksis i form af nye teoretiske og praktiske indsigter og kompetencer
 • Udvidet og kvalificeret dit refleksive råderum i en samtale
 • Et skærpet blik for dig selv som redskab og resonansrum for din coachee
 • Øget forståelsen og styrket dit fundament, når arbejdet foregår i krydsfeltet mellem det kognitive og det psykodynamiske univers
 • Praktisk træning i at iagttage og intervenere passende ift. de emotioner og indsigter, der opstår gennem en samtale
 • Tilføjet et ekstra lag i din analytiske kapacitet, når din coachee udfolder sin livshistorie (herunder give dig en tydelig fornemmelse for kroppens betydning)
 • Flere konkrete situationseksempler og demonstrationer på, hvordan man anvender konkrete samtaleværktøjer
 • Mulighed for at få sparring på egne problemstillinger og dilemmaer fra eksperter og ligesindede og danne nye faglige netværk
 • Inspiration og indsigt i de nyeste trends indenfor coaching feltet

Pris:

12.000,- kr. ex. moms

Sted:

Copenhagen Coaching Center, Blegdamsvej 104, 2100 København Ø.

Næste masterclass:

Efterår 2020
 • 23. november
 • 30. november
 • 7. december

Kontakt:


Tilmeld dig her