Frustration skal ledes

Er du leder og arbejder i en organisation med forhøjet frustrationsniveau, så meld dig til denne skræddersyet uddannelse, hvor frustration betragtes som et organisatorisk vilkår. Mulighed for tilkøb af DOL-moduler.

Frustration skal ledes

Du kan trygt melde dig til vores næste hold. Vi følger situationen og de løbende retningslinjer nøje for at undgå spredningen af covid-19.

Hvorfor skal du vælge Frustration skal ledes?

Fælles for de fleste offentlige organisationer og institutioner er, at ledelsen befinder sig i et krydspres. Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres og new public management er alle faktorer, som kan påvirke frustrationsniveauet i organisationen. Når en medarbejdergruppe føler sig presset, overset, tromlet, truet eller afprofessionaliseret stiger frustrationsniveauet, hvilket kan medføre stress, forråelse, forhøjet medarbejderudskiftning og faldende, faglig kvalitet.

Krydspres og frustrationer er ofte et vilkår i offentlige organisationer og institutioner, men giver samtidig en mulighed for ledelsesmæssig udvikling og forandring. Uddannelsens fokus er at udvikle evnen til at rumme og tackle medarbejderes reaktioner på stress og pres, skabe sammenhæng og følgeskab samt sikre et godt arbejdsmiljø.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

På uddannelsen arbejder vi med tre måder at håndtere frustration på:

Strategisk håndtering

 • du lærer at forholde dig til regler, procedurer og organisationsdesign og data i din organisation
 • du lærer at organisere møder, så du kan lede proaktivt

Emotionel håndtering

 • du lærer at rumme det der sker
 • du lærer at bruge metoder der kan hjælpe organisationen med at håndtere følelser, som frygt, vrede, mindreværd etc.

Kreativ håndtering

 • du lærer at kunne facilitere kreative processer der kan generere ny viden og indsigt
 • du lærer at se problemer og udfordringer fra et andet eller nyt perspektiv

Hvad får du ud af uddannelsen?

Frustration skal ledes består af 9 intense undervisningsdage (9.30-16.00) fordelt på 5 måneder

Som studerende får du:

 • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
 • Big Five Personality Test med individuel tilbagemelding
 • Mulighed for certificering i Big Five personlighedstest
 • Løbende supervision og et stærkt netværk
 • Mulighed for at konvertere den til en DOL-eksamen (10 ECTS point)
 • Forplejning

Pris:

38.700,- ekskl. moms (heri er inkluderet fuld forplejning, materialer)

Kurset afholdes som skræddersyet forløb og planlægges efter aftale med holdet.

Kontakt:


Tilmeld dig her Download PDF