Filosofisk terapi


Kurset filosofisk terapi kombinerer den psykologiske indlevelse med en filosofisk undersøgende tilgang, hvilket giver dig et nyt praktisk anvendeligt samtaleværktøj.

Du kan trygt melde dig til vores næste hold. Vi følger situationen og de løbende retningslinjer nøje for at undgå spredningen af covid-19.

Hvorfor skal du vælge Filosofisk terapi?

Arbejder du med mennesker i et terapeutisk øjemed (terapeut, coach, behandler, psykolog etc.) og er du nysgerrig på, hvordan filosofi kan bruges i din kontekst? Ønsker du at kunne arbejde med terapeutiske relationsmetoder, filosofisk begrebs- og værdiafklaring samt alternative terapeutiske metoder? Er du optaget af at kunne indgå i arbejdsrelationer med en endnu højere grad af indlevelse og med en endnu stærkere intuition? Ønsker du metodisk inspiration ift. nye og anderledes metodiske greb og øvelser, som du formentlig ikke tidligere har prøvet før.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Den filosofiske tradition rummer uanede muligheder i forhold til at styrke bevidstheden om vores forhold til os selv, den anden og det andet. Den rummer eksistensen og den udstrækning i tid og rum. Den søger erkendelse frem for alt andet. I et terapeutisk perspektiv fokuserer den på udvidelse af den menneskelige bevidsthed, så det enkelte menneske aktiverer livskraften, vælger sin frihed til og fremmer livsglæden i den udstrækning at dette er muligt. Følgende teoretikere vil blive inddraget i undervisningen: André Comte-Sponville, Finn Thorbjørn-Hansen, Mette Mejlhede, Kim Gørtz, Bert Hellinger og mange flere.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Uddannelsen består af 8 hele undervisningsdage (9.30-16.00) fordelt på 3 måneder. Mellem hvert modul vil deltagerne skulle praktisere forskellige samtaleformer og dermed afprøve inspirationen fra kursusforløbet.

Som studerende får du:

  • Undervisning af erfarne undervisere med solid viden inden for psykologi og filosofi
  • Adgang til studieportal og litteratur
  • Forplejning alle dage
  • Inspiration til nye samtaleformer, til en anden analytisk forståelse, til en fordybelse i din egen praksis og væren.

Pris:
29.000 ekskl. moms (heri er inkluderet fuld forplejning, materialer)

Kommende hold:

Datoer følger snarest

Kontakt:

Mette Mejlhede
24 27 28 71
mm@copenhagencoaching.dk