Filosofisk affirmation

At stille spørgsmål … og finde svar…

Filosofisk Affirmation

Filosofisk affirmation er for unge (13-15-årige), som gerne vil affirmeres indenfor det filosofiske univers, som et alternativ eller et supplement til den kristne konfirmation.

Forløbet er en forberedelse til voksenlivet og foregår på et reflekteret grundlag, som åbner for tanker og viden omkring, hvad det vil sige at være til som menneske, sammen og hver for sig. Forløbet har et dannelsesperspektiv, som knytter sig til den etiske og tankemæssige tradition i den vestlige, filosofiske kulturhistorie.

Møderne består gennemgående af faglige inputs og reflekterende dialoger i par, grupper eller på holdbasis. Vi vil bl.a arbejde med film og dagbøger. Det forventes at deltagerne er aktive.

Deltagerne modtager et filosofisk affirmationsbevis efter endt forløb.

Bekræftelsen i den filosofiske affirmation handler om fire følgende temaer i forhold til “kærligheden til indsigt” (Philosophia). Dette munder ud i den endelige rituelle affirmation på forløbets sidste gang.

Appetit og nysgerrighed på livet

Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand har appetit på livet, og derved udtrykker nysgerrighed omkring tilværelsens forskellige aspekter (Græsk; Orexis). Her handler det om at vise interesse og være undrende.

Søgen efter det betydningsfulde i tilværelsen

Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand søger efter det vigtige og dermed udtrykker væsentlighed om tilværelsens forskellige aspekter (Græsk: Ousia). Her handler det om at vide noget om det betydningsfulde og substantielle.

Fordybelse i ideernes verden

Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand har ideer og kan udtrykke abstrakte forestillinger om tilværelsens forskellige aspekter (Græsk: Theoria). Her handler det om at kunne være i fordybelsen og refleksionen.

At forfølge det ukendte og vente det uvante

Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand søger anderledesheden, og derved kan skabe åbninger til nye perspektiver i tilværelsens forskellige aspekter (Græsk: Thaumazein). Her handler det om at muliggøre “miraklet” og finde det vid-underlige.

Der er et begrænset antal pladser: Max 20 stk.

Deadline for tilmelding er 1. december 2020

…er du voksen og er blevet nysgerrig på selv at deltage på et lignende forløb, skal du være velkommen til at kontakte os for også at høre nærmere om det.

Pris:

6.500,- kr. ex. moms (Inkl. lettere forplejning og materialer)

Sted:

København

Hold datoer:

Nyt hold til efteråret 2021 – skriv til os for mere information.

Kontakt:


Tilmeld dig her Download PDF