Dialog er dannelse i praksis

"Dialog er dannelse i praksis" vil i et kursusforløb i efteråret 2020 udfolde en række nye dialogformer og knytte an til konkret undervisningspraksis.

Dialog er dannelse i praksis

Baggrund

Dannelse er den ene del af gymnasiets dobbelte formål, og at dannelse er en del af lovgrundlaget er helt særligt for gymnasieuddannelsen.

Vi er stolte af at skulle danne eleverne til fællesskabsorienterede og aktive medborgere, til selvstændigt og kritisk tænkende mennesker. Samtidig er dannelse også en flydende betegner og i sagens natur vanskelig at sætte ind i en traditionel progressionstænkning.

Dog er vi oftest enige om, at dialog, indre som ydre, er en forudsætning for dannelsen. De mange dialogformer er ligeledes karakteristisk for pædagogikken i det danske uddannelsessystem.

Netop fordi dialogen er så central og så vigtig for læring og dannelse, er det også af stor betydning, hele tiden at styrke dialogformerne og give dem et eftersyn. Ikke mindst med henvisning til nogle af de udfordringer, vi har med at få skabt gode dialoger i klasserummet.

Diversitet i elevgruppen og dermed de mange forskellige faglige såvel som sociale forudsætninger samt de sociale mediers indtog i undervisningsrummet er blot noget af det, der kan udfordre dialogerne i undervisningsrummet.

Omvendt er der også en række nye muligheder for at udvide paletten af dialogformer, da bl.a. forskning, coaching og aktionsprojekter i de senere år peger på en række alternative dialogformer, som har til formål at styrke nærværet, den indre såvel som ydre refleksion, sproglig præcision, de fælles dialoger og at skærpe fokus på det væsentlige.

“Dialog er dannelse i praksis” vil i et kursusforløb i efteråret 2020 udfolde en række nye dialogformer og knytte an til konkret undervisningspraksis.

Formål

Formålet med “Dialog er dannelse i praksis” er at inspirere lærere og ledere til at udvikle praksisformer, som sætter samtalen i centrum som middel til afklaring og læring.

Det sker gennem en vekselvirkning mellem teoretisk afklaring og konkrete interventioner, hvor de greb, som kurset tilbyder, afprøves og forbindes med konkret praksis.

En del af kurset bruges således på at udvikle måder at arrangere dialogiske begivenheder på, som er tilpasset fx didaktiske mål og faglige emner eller forskellige mødeformer i organisationen.

Centrale temaer på kurset er protreptisk dialog som en særlig måde at skabe værdi og begrebsafklaring, fokus på det væsentlige og dialogorienteret didaktik, hvor kvalificeringen af elever til at indgå i faglige samtaler med hinanden og læreren, er i centrum.

Der vekskles mellem oplæg, fælles drøftelser, caseanalyser og design af forløb, og formålet med kurset er dermed på een gang at være et reflektorium, hvor det er muligt at diskutere muligheder og udfordringer i hverdagens praksis og at inspirere til konkret handling, som kan kvalificere lærer- og lederarbejdet yderligere.

Undervisere:


Mette Mejlhede

Mette Mejlhede

Direktør i Copenhagen Coaching Center
Cand.merc HRM Copenhagen Business School
Master i Business Coaching, EIA Master Akkrediteret Coach

Mette Trangbæk

Mette Trangbæk

Rektor ved Greve Gymnasium
Cand. Mag. i dansk og idræt fra København Universitet
Master i Business Coaching fra CCC

Kim Gørtz

Kim Gørtz

Seniorkonsulent i Copenhagen Coaching Center
Cand. Mag i filosofi fra Københavns Universitet, Ph.d
Master i Business Coaching fra CCC

Steen Beck

Steen Beck

Mag. Art. i litteraturvidenskab og Lektor
Ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Har i mange år forsket i didaktik og dannelsesprocesser i gymnasiet

Pris:

PRISEN BLIVER ENDELIGT AFTALT I EFTERÅRET, OG VIL VÆRE I PRISLEJET 12.000 KR. PR. DELTAGER

Sted:

Bautahøj Kursuscenter, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris

Kommende hold:

Vi har desværre ingen aktuelle datoer at tilbyde dig lige nu. Kontakt os meget gerne for mere information på info@copenhagencoaching.dk

Kontakt:


Tilmeld dig her Download PDF