Certificering i Protreptik


Kom helt i dybden med den filosofiske samtalekunst og ikke mindst de værdier du ønsker at stå for i din ledelse. Forløbet er individuelt og tilpasses dine behov.

Dette forløb er din chance og mulighed for at komme helt i dybden med denne filosofiske samtalekunst og ikke mindst dig selv og de værdier du står for i din ledelse, dit arbejdsliv og tilværelse generelt.

Det er vores erfaring at det fungerer bedst sådan, at vi sammen skræddersyer forløbet efter de behov, du måtte have – og at vi på den baggrund planlægger doseringen af indhold – både hvad angår den teoretiske side af protreptikken (dvs. læsning af de relevante bøger – som er en del af prisen) og den praktiske træning i protreptikken.

Du vil bl.a. som en del af forløbet kunne komme med på et 2-dages seminar i protreptik, en uge til Lesbos samt den årlige masterclass i protreptik – men du kan også vælge at gå vejen helt selv og invitere nogle CCC-konsulenter med i din daglige praksis med henblik på at få feedback på din protreptik med din medarbejdergruppe e. lign. – og kombinationer herimellem er også en mulighed.

Certificeringsforløbet afsluttes med en praktisk eksamen i protreptik med efterfølgende refleksioner ud i nogle af de bærende grundprincipper og generelle samtalegreb indenfor protreptikken.

  • Certificeringen sker henover 5-6 måneder (efter nærmere aftale)

  • Fx en række individuelle sessioner med konsulenter fra Copenhagen Coaching Center

  • Du protrepterer og modtager protreptik

  • Du bliver oplært i den protreptiske teori i form af principper, greb og centrale begreber i forbindelse med den dertilhørende litteratur – samt det at skulle gå til praktisk eksamen

Pris:
70.000,- EKSKL. MOMS

Sted:
Blegdamsvej 104C, 3. sal, baghuset th., 2100 København Ø

Forløbet aftales individuelt

Kontakt:

Mette Mejlhede
24 27 28 71
mm@copenhagencoaching.dk